Comunicat de presă

Timișoara, 07 februarie 2018

Lansare proiect
Centrul de excelență în promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest

Asociația pentru Promovarea Femeii din România, APFR Timișoara, organizează în data de 19 februarie 2018, ora 12.00, la Hotel Boavista Timișoara (Sala Galbenă, Ale. F.C. Ripensia, nr 7/A), conferința de lansare a proiectului POCU/82/3/7/104331 cu titlul ”Centrul de excelență în promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”, având o valoare totală de finanțare de 10.826.950,75 lei din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul se implementează pe durata a 36 de luni, respectiv în perioada 12 ianuarie 2018 – 11 ianuarie 2021 și își propune creșterea durabilă a gradului de ocupare a persoanelor din Regiunea Vest prin susținerea înființării de noi intreprinderi cu profil nonagricol în mediul urban prin cursuri de formare antreprenorială pentru 350 de persoane și servicii personalizate de sprijin (consiliere, consultanță, mentorat și finanțare) în implementarea planurilor de afaceri pentru 40 de persoane.

APFR Timișoara în calitate de beneficiar unic al finanțării vizează prin implementarea acestui proiect consolidarea și dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și creșterea numărului de persoane care consideră antreprenoriatul ca fiind o alegere oportună de dezvoltare a carierei profesionale. Pe perioada celor trei ani de implementare, beneficiarul, va avea următoarele rezultate concrete: 40 de IMM-uri create şi funcţionale; 80 de locuri de muncă; 350 de persoane care beneficiază de formare profesională și consultanță.

Programul de formare profesională inițiat de APFR Timișoara este gratuit și se adresează femeilor și bărbaților cu domiciliul în unul din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara care intenționează să își deschidă propria afacere.

La evenimentul de lansare sunt așteptați reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, autorităților publice locale, mass-media, sectorului comercial din regiunea vest, reprezentanți ai grupului țintă al proiectului, precum și persoane interesate de promovarea egalității de șanse pe piața forței de muncă și promovarea antreprenoriatului în regiunea de vest.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact pentru informații suplimentare:
Lavinia Moldovan, expert comunicare și informare
Tel. fix.: 0356.108.800/ Tel. mobil: 0740.217.604/ E-mail: laviniamoldovan89@gmail.com.